Wykresy Kagi są bardzo mało znanymi technikami analizowania wykresów nie tylko w Polsce ale także w Europie. Zdecydowana większość publikacji japońskich autorów traktująca o tym temacie nie została do dzisiaj przetłumaczona na język angielski. „Uważa się, że wykresy Kagi stworzone zostały w okresie powstawania giełdy akcji, czyli w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Ich nazwa pochodzi od słowa Kagi oznaczającego klucz w kształcie litery L. Dlatego też wykresy owe nazywane są również wykresami kluczy”

 

Trzeba jasno stwierdzić, iż nie jest udokumentowane ile wkładu w metody interpretowania wykresów Kagi mają sami Japończycy a ile analitycy spoza tego kraju. Spowodowane to było głównie brakiem materiałów pochodzenia japońskiego, co w efekcie doprowadziło do tworzenia nowych teorii przez inwestorów innych narodowości zajmujących się analizą wykresów Kagi. Osobiście badając praktyczne zastosowanie techniki Kagi mogę powiedzieć, iż kilkanaście specyficznych wniosków nie zostało zawartych w publikacjach powszechnie dostępnych.