Konstruowanie wykresów Kagi, pomimo kilkunastu założeń, jest bardzo proste i z powodzeniem można je własnoręcznie tworzyć, np. jako dodatkową wskazówkę przy day-tradingu. Kluczowym założeniem w ich budowie jest tak zwana „wielkość odwrócenia”, która oznacza minimalną wartość, o jaką musi się zmienić cena, aby można było narysować linię odwrotu. Tworzenie wykresu rozpoczynamy od naniesienia pierwszej dostępnej wartości instrumentu. Jeśli kolejny kurs jest większy lub mniejszy od „wielkości odwrócenia”, rysujemy w tej samej jednostce czasu na wykresie odpowiadający mu punkt. Jeśli wartość ta jest wyższa od wcześniejszej, linia, łącząca oba te punkty, jest wyraźnie grubsza od jej odpowiedniczki, którą narysowalibyśmy w przypadku ceny niższej. Japończycy nazywają je odpowiednio liniami jang i jin.

 

W kolejnych krokach, jeśli rynek wykonuje ruch zgodnie z pierwotnym kierunkiem, linie przedłużamy niezależnie od tego, czy jest to zmiana odpowiadająca wielkości odwrócenia czy też nie. Wartość ta jest dopiero istotna w wypadku, gdy ruch cen jest przeciwny. W takiej sytuacji każda zmiana ceny mniejsza od wielkości odwrócenia zostaje pominięta, natomiast jeśli jest ona większa lub równa przechodzimy do następnej jednostki czasu, rysując linię poziomą (linia załamania) i następnie wykonując ruch do docelowej wartości. Właśnie ta czynność została przez Japończyków nazwana tworzeniem linii odwrotu. 

Ostatnim już założeniem jest moment zmiany grubości linii, który następuje w momencie pokonania  maksimum (i odpowiednio minimum) w poprzedniej kolumnie. Tak więc w pierwszym wypadku linia jin (cieńsza) zamieni się w linię jang (grubszą) i odwrotnie w sytuacji przeciwnej

Właściwości „wielkości odwrócenia”​

 

  • procentowa- metoda ta polega na obliczaniu wielkości odwrócenia, na zasadzie pomnożenia aktualnego kursu przez stały współczynnik procentowy. Ma to na celu otrzymanie w miarę stałej wartości odwrócenia niezależnie od amplitudy wahań konkretnego instrumentu​

  • punktowa- metoda ta polega na sztywnym zdefiniowaniu wielkości odwrócenia w wymiarze punktowym. Wartość ta musi być specyficznie dobrana do każdego analizowanego instrumentu bazowego