Podstawowa interpretacja wykresów Kagi opiera się na uznaniu zmiany linii jin na jang za sygnał kupna, natomiast sytuacja odwrotna równoznaczna jest z wygenerowaniem sygnału sprzedaży. Stosunkowo najgorsze efekty stosowania tych podstawowych sygnałów zaobserwować można w czasie trwania trendu bocznego. Zadaniem wykresu Kagi jest rozpoznanie i wykorzystanie dłuższych trendów.

Przełamanie poziomów jako potwierdzenie sygnału zajęcia pozycji na rynku

 

Wielu inwestorów po otrzymaniu podstawowego sygnału kupna lub sprzedaży, z konkretnymi decyzjami czeka na ich potwierdzenie. W przypadku wykresów Kagi potwierdzenie będzie polegać na uznaniu zmiany trendu dopiero po przebiciu kolejnych dwóch lub więcej minimów lub maksimów. W tym ujęciu kolejne ramiona i talie traktowane są jako odrębne poziomy. Każde dodatkowe potwierdzenie wymaga pewnego okresu czasu, z czym wiąże się utrata początkowego potencjalnego zysku, ale w zamian otrzymujemy pewniejszy sygnał zajęcia pozycji. Wymagana przez inwestora liczba przełamanych poziomów zależy więc od ryzyka jakie może on podjąć. Japońscy analitycy zalecają stosowanie reguły przełamania trzech poziomów.