THOUGHTS

Thoughts- strefa, która w zamyśle ma spełniać rolę dzielenia się w mniejszym lub większym stopniu tematyką inwestycyjną, chociaż znając samego siebie więcej będę tutaj pisał o sprawach bardziej oderwanych od życia zawodowego. Strefa juz dwa razy zmianiała swój status- finalnie będzie jednak wymagała hasła. Dostęp po kontakcie e-mail